بستن

info@MahamVision.com      +989128404797

سیستم Synchronization؟؟؟؟

آیا با سیستم Synchronization آشنایی دارید؟

تا به حال شده بخواهید اطلاعات دفاتر مختلف با یکدیگر یکسان سازی یا Sync شوند؟

با این سیستم شما به راحتی می توانید اطلاعات دفاتر مختلف را در کمترین زمان ، و با سرعت بسیار بالا با یکدیگر یکسان سازی (Sync) کنید.

 

ویژگی های این سیستم:

* عدم محدودیت در در حجم داده ها

* عدم نیاز به دخالت نیروی انسانی

* انجام عملیات با پایین ترین سرعت اینترنت

* Sync شدن خودکار اطلاعات بین سیستم های شرکت کننده در Synchronization

* N طرفه بودن Sync

* امکان زمان بندی در زمان های مورد نظر

و …

اعتمـــــــاد شمــــــــــا افتخــــــــار مــــــــا است.