بستن

info@MahamVision.com      +989128404797

اتوماسیون دندانپزشکی

پیاده سازی شده در مطب دکتر خدری ، دکتر کرمی و 5 مطب دیگر با تغییرات مورد نیاز هر پزشک

 

ویژگی های نرم افزار:

* مدیریت موجودی مواد

* بررسی مواد مورد استفاده و مورد نیاز و بهینه سازی عملکـــرد مطب

* ارائه گزارش چهار زبانه

* ارائه گزارش Interactive عملکرد اپراتورها

* قابلیت تنظیم زمان هشدار برای ارسال مواد

و …

اعتمـــــــاد شمــــــــــا افتخــــــــار مــــــــا است.