بستن

info@MahamVision.com      +989128404797

سیستم Synchronization

طراحی شده برای شرکت اطلس راهبر دریا

 

ویژگی های نرم افزار:

* امکان دسترسی در هر نقطه جغرافیایی

* Sync شدن خودکار اطلاعات بین سیستم های شرکت کننده در Synchronization

* N طرفه بودن Sync

* امکان زمان بندی در زمان های مورد نظر

* رمز نگاری شدن پایگاه داده

* سرعت بالا در Sync

* مدیریت کامل و جامع بر اطلاعات

و …

اعتمـــــــاد شمــــــــــا افتخــــــــار مــــــــا است.