بستن

info@MahamVision.com      +989128404797

مدیریت پروژه های در دست اقدام

پیاده سازی شده برای مهندس محمد مهدوی

 

ویژگی های نرم افزار:

* قابلیت مدیریت پروژه و ریسک پذیری هر پروژه

* ارائه گام های مورد نیاز به صورت هوشمند بر اساس طرح نگارشی مدیر پروژه

* ارائه ریسک و سود هر پروژه

* قابلیت شخصی سازی گزارش ها

* قابلیت اتصال از راه دور به تمام مشتریان

و …

اعتمـــــــاد شمــــــــــا افتخــــــــار مــــــــا است.